CZ | EN | DE
PREST Přerov ilustrativní foto

Prohlášení o používání cookies

Proč používáme cookies?

Cookies používáme tam, kde bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je zapotřebí udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. 

 

Proč se mi zobrazuje obtěžující lišta s informací o cookies?

Podle směrnice Evropské unie (a tomu odpovídající novele zákona č. 468/2011 Sb.) musí www server poskytnout uživateli informaci o používání cookies. 

 

Jaké cookies používáme?

Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Náš publikační systém nikdy neukládá do cookies žádné identikační údaje, pouze číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Jsou to tedy tzv. „hodné cookies“.

 

Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se může jednat o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics a podobně.

 

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Pokračováním v prohlížení webu souhlasíte s používáním cookies. Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě nemusí být plně funkční.